Transparentnost dela

Pravila zasebnosti

Varnost in zaščita vaših osebnih podatkov je prednostna naloga našega poslovanja. Prosimo vas, da informacije na tej strani pazljivo preberete! V primeru nejasnosti in vprašanj stopite v stik z nami.

Kaj je definirano s pravili zasebnosti?

 

Pravila zasebnosti opisujejo zasebna pravila za eux.co in se nanašajo izključno na informacije, zbrane preko tega spletnega mesta in njegove spletne strani. V pravilih zasebnosti so zapisani naslednji parametri:

 

 • Katere osebne podatke obiskovalcev zbiramo na spletni strani, kako jih uporabljamo in s kom jih delimo.
 • Katere možnosti ima obiskovalec spletne strani v zvezi z zbranimi podatki.
 • Varnostni koraki, uporabljeni za varstvo podatkov.
 • Kako obiskovalec lahko popravi netočne informacije.

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

EURO TIM d. o. o. daje uporabnikom in obiskovalcem na svoji spletni strani na naslovu https://eurotim.com.hr preko različnih komunikacijskih kanalov in obrazcev informacije, dokumente, vsebino in komunikacijske oblike, kot so kontakti in obvestilo newsletter.

Uporabnik ali obiskovalec je katera koli oseba, ki uporablja spletno stran na domeni in spletnem mestu eurotim.com.hr. Kot uporaba se šteje srfanje po spletni strani, pošiljanje povpraševanj preko obrazcev ter splošna interakcija z elementi in vsebino spletne strani.

Euro Tim d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: Ponudnik storitev) je edini lastnik zbranih informacij na spletnih straneh domene in mesta eurotim.com.hr. Ponudnik storitve ima vpogled in zbira samo tiste podatke, ki mu jih potencialni obiskovalec prostovoljno preda po elektronski pošti ali na drug neposreden način. Ponudnik storitve teh informacij ne sme nikomur prodati ali posoditi.

Zbrane informacije se uporabljajo za odgovore na povpraševanja preko dostopnih komunikacijskih kanalov. Informacije se ne delijo s tretjimi osebami izven podjetja Ponudnika storitve, razen v primeru, ko je to potrebno zaradi obiskovalčevega povpraševanja, npr. naročila ali prenosa na distributerje Ponudnika storitve.

Če uporabnik oziroma obiskovalec ne zavrne prejemanja obvestil, mu bo Ponudnik storitve po elektronski pošti pošiljal obvestila o novostih, popustih, akcijah, novih izdelkih in storitvah ter spremembah pravil zasebnosti.

Vodja obdelave osebnih podatkov

 

Ponudnik storitve pri opravljanju svoje dejavnosti, ob upoštevanju vse relevantne zakonodaje, zbira in obdeluje osebne podatke. Ponudnik storitve in vodja obdelave osebnih podatkov določata namen in sredstva obdelave osebnih podatkov ter sta odgovorna za varovanje in uporabo osebnih podatkov v papirni in/ali elektronski obliki. Ponudnik storitve je pri svojem poslovanju lahko tudi izvajalec obdelave osebnih podatkov v primeru, ko obdeluje osebne podatke skladno s pisnim navodilom vodje obdelave osebnih podatkov.

Kontaktne informacije za varstvo osebnih podatkov

 

Uporabniki in obiskovalci lahko v zvezi z varstvom osebnih podatkov in pravilih zasebnosti kontaktirajo Ponudnika storitve preko komunikacijskih kanalov:

Elektronski naslov: eurotim@eurotim.com.hr

Telefonska številka: +385 (0)52 691 350

Dostop in kontrola nad vašimi podatki

 

Uporabniki in obiskovalci lahko kadar koli izjavijo, da ne želijo nadaljnjih stikov v kateri koli obliki s strani Ponudnika storitve. To storijo z obvestilom Ponudniku storitve na elektronski naslov ali telefonsko številko.

 

Uporabniki in obiskovalci lahko zahtevajo:

 

– vpogled v svoje podatke, s katerimi in če Ponudnik storitve z njimi razpolaga;

– popravek ali spremembo svojih podatkov, s katerimi razpolaga Ponudnik storitve;

– izbris svojih podatkov, s katerimi razpolaga Ponudnik storitve;

– izrazijo skrb, želje in kritiko v zvezi z uporabo njihovih podatkov.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

 

Ponudnik storitve zbira in upravlja z osebnimi podatki z namenom informativnega, kupoprodajnega, B2B in B2C razmerja za storitve iz njegove ponudbe, kakor tudi zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti ter zaradi uresničevanja lastnih legitimnih interesov zakonitega poslovanja.

Če tako zahteva relevantna zakonodaja, bo Ponudnik storitve za določene namene od uporabnika in obiskovalca dodatno pridobil njuno izrecno privolitev.

 

Razlogi, zaradi katerih se obdelujejo osebni podatki, so lahko:

 • Prodaja oziroma opravljanje storitev;
 • Prodajne in marketinške aktivnosti Ponudnika storitve;
 • Administriranje pogodbenega razmerja, računov, ponudb in koledarja terminov;
 • Upravljanje in sprejemanje ugovorov, pritožb in reklamacij;
 • Postopek plačila ali prisilnega plačila dolgov.

Razlogi, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi legitimnih interesov, so:

 • Obveščanje o spremembah v zvezi s pogoji poslovanja in pravili zasebnosti
 • Preprečevanje in odkrivanje goljufij
 • Prodajni in administrativni procesi

Za vse druge aktivnosti, ki niso naštete zgoraj, bo Ponudnik storitve zaprosil za dodatno privolitev. Uporabniki in obiskovalci imajo v vsakem trenutku pravico preklicati svojo privolitev.

Varnost osebnih podatkov

 

Sprejeli smo zaščitne ukrepe za varnost podatkov uporabnikov in obiskovalcev. Pri uporabi obrazcev in prijav na spletni strani so informacije uporabnikov in obiskovalcev zaščitene tako online kot tudi offline.

Komunikacija med našo spletno stranjo in uporabnikom se odvija preko varnega SSL certifikata. Ponudnik storitve priporoča uporabnikom, da vedno preverijo, če se naslov spletne strani začne s “https” protokolom ter da je ikona ključavnice v naslovu spletne strani zaprta.

V offline sferi zaščite vaših osebnih podatkov so prav tako sprejeti vsi potrebni varnostni ukrepi. Vsi online zbrani podatki se predajo v uporabo le določenim ljudem, ki te podatke potrebujejo zaradi administrativnih in pogodbenih razmerij. Računalniki in strežnik Ponudnika storitve so v varnem okolju in so zaščiteni proti virusom.

Nameščene vsebine drugih spletnih strani

 

Možno je, da imajo določene objave in vsebine spletnih strani nameščene elemente drugih spletnih strani ali Ponudnika storitve, kot npr. izseki video posnetkov, fotografije, članki in drugo. Taka vsebina se obravnava na enak način, kot da je uporabnik obiskal njen originalni izvor.

V tem primeru se lahko zbirajo podatki o uporabniku in obiskovalcu, uporabljajo piškotki, so nameščeni dodatni sistemi spremljanja in monitoringa aktivnosti uporabnika, zlasti, če ima uporabnik ali obiskovalec uporabniški račun vezan na vsebino te spletne strani. Primer je YouTube video, nameščen na spletni strani Ponudnika storitve, če uporabnik ima in aktivno uporablja lastni Youtube uporabniški račun, odprt in aktiviran na YouTube spletni strani.

Deljenje osebnih podatkov

Kot smo že omenili, je Ponudnik storitve edini, ki ima neposreden vpogled v osebne podatke uporabnika in obiskovalca. Zaradi administrativnih in prodajnih potreb te podatke dodeljuje določenim primernim delavcem svojega podjetja. Z uporabo newsletter sistema, ima delni vpogled v podatke tudi storitev Mailchimp.

V primeru tehničnih težav, če je to potrebno iz varnostnih razlogov, lahko vpogled v osebne podatke dobijo tudi zunanji serviserji, z namenom, da zagotovijo zaščito podatkov ali backup.

Pri sklepanju kupoprodajnih pogodb in dogovorov, zaradi izvedbe in finalizacije kupoprodajnega procesa, lahko Ponudnik storitve določene osebne podatke predloži Distributerju. Lahko pa uporabnika in obiskovalca neposredno napoti k Distributerju, vendar v tem primeru podatki niso več podvrženi regulaciji Ponudnika storitve, niti ta zanje ne odgovarja, temveč Distributer podatke regulira po svojih pravilih.

Ponudnik storitve uporablja Google Font storitve za prikazovanje pisav na svojih spletnih straneh, pri tem pa se zbirajo določeni uporabnikovi piškotki.

  Ponudnik storitve uporablja tudi orodja Google Analystics, Google Search Console in Google Tag Manager za marketinške in analitične aktivnosti. Ponovno omenjena orodja uporabljajo lastne piškotke, več o piškotkih pa lahko izveste v naslednjem razdelku politike zasebnosti.

  Piškotki

   

  Na svojih spletnih straneh uporabljamo piškotke (ang. “Cookies”). Piškotek je tekstualna datoteka, ki jo spletna stran, ki jo uporabnik ali obiskovalec obiščeta, shrani na njegovo napravo (npr. računalnik, tablični računalnik, pametni telefon). Ponudnik storitve uporablja piškotke, da bi obiskovalcem olajšal in izboljšal dostop do funkcij, ki jih ponuja spletna stran.

  Piškotki ustvarjajo učinkovitejši pristop k spletni strani zaradi identifikacije uporabnikov in obiskovalcev, ki se vračajo na spletno stran. Piškotki prav tako lahko služijo spremljanju in targetiranju interesov uporabnikov Ponudnika storitve. S tem Ponudnik storitve lahko izboljša uporabniško izkušnjo na svojih spletnih straneh.

  Več o politiki piškotkov Ponudnika storitve lahko najdete na naslednji povezavi: eurotim.com.hr/sl/politika-piškotkov/

   

  Povezave

   

  Spletne strani Ponudnika storitve vključujejo povezave na druge, zunanje spletne strani. Ponudnik storitve poziva uporabnike in obiskovalce k odgovorni uporabi svetovnega spleta in poudarja, da ne odgovarja niti za vsebino in pravila zasebnosti teh spletnih strani niti za ravnanje z osebnimi podatki, ki ga te strani prakticirajo.

  Ponudnik storitve priporoča svojim uporabnikom in obiskovalcem, da pazljivo uporabljajo svetovni splet, ko obiskujejo druge spletne strani ter da preberejo in proučijo pravila zasebnosti, da bi v celoti zaščitili svoje osebne podatke.

  Dostop do osebnih podatkov:

  Ponudnik storitve je sprejel tehnične in organizacijske ukrepe za obdelavo zbranih osebnih podatkov na način in v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. Če je nujno zaradi izvajanja poslovnih dejavnosti, bo dostop do osebnih podatkov omogočen tretjim osebam, in sicer:

   

  • Državnim in javnim organom, ki imajo zaradi izvrševanja zakonskih obveznosti, pravico do dostopa do osebnih podatkov;
  • Odvetnikom, servisnim službam, finančnim ustanovam;
  • Tiskarnam in drugim poslovnim partnerjem.

  Vsi, razen državnih in javnih organov, obdelujejo osebne podatke po navodilih Ponudnika storitve, ki primarno in prioritetno spoštuje varstvo osebnih podatkov svojih uporabnikov in obiskovalcev.

  Obdelava osebnih podatkov:

  Uporabnikovi osebni podatki se obdelujejo na območju Evropskega gospodarskega prostora (EGP), in sicer jih obdeluje Ponudnik storitve. Obveznost in odgovornost Ponudnika storitve je varstvo osebnih podatkov ter varovanje njihove zaupnosti, določeno s pogodbenim razmerjem in skladno z vsemi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi in predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.

   

  Osebni podatki uporabnika in obiskovalca spletne strani, ki jih zbira Ponudnik storitve, niso dostopni nepooblaščenim osebam.

   

  Uresničevanje pravic

   

  Če je to predpisano z zakonom, imata uporabnik in obiskovalec pravico do informacij o obdelavi osebnih podatkov, preklica privolitve, če so zbrani podatki, predani s privolitvijo, popravka ali dopolnitve osebnih podatkov, da so ti vedno točni, izbrisa osebnih podatkov, ko niso več potrebni in pritožbe Ponudniku storitve ali pristojnemu državnemu organu.

  Ponudnik storitve zagotavlja komunikacijske kanale zaradi uresničevanja pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov na način, da vsem zainteresiranim, ki se verodostojno identificirajo, omogoča vložitev zahtevka na:

  Elektronski naslov: eurotim@eurotim.com.hr

  Telefonska številka: +385 (0)52 691 350

   

  Shranjevanje osebnih podatkov

   

  Časovno obdobje shranjevanja osebnih podatkov uporabnikov in obiskovalcev je odvisno od namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Podatki, pridobljeni za potrebe informativnih ponudb ali posredovanja informacij, se lahko hranijo še 12 mesecev od datuma, ko je potekala komunikacija. Podatki, zbrani zaradi obdelave, ki temelji na zakonski osnovi, se hranijo skladno z zakonskimi roki (na primer po Zakonu o računovodstvu ipd.).

  Določeni piškotki imajo lahko daljši rok hrambe, več o tem pa preberite na straneh politika piškotkov.

   

  Posodabljanje informacij o obdelavi osebnih podatkov

   

  Ponudnik storitve redno revidira in posodablja informacije o obdelavi osebnih podatkov, skladno s spremembami poslovnih procesov ali na podlagi zakonske obveznosti. Veljavna verzija informacij o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na spletnih straneh eurotim.com.hr.

  V primeru bistvenih sprememb, ki v veliki meri vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, bo Ponudnik storitve informacijo brez odlašanja objavil na spletni strani ter obvestil uporabnike preko newsletter obvestila ali neposredno po elektronski pošti.

  Dodatna uporabna dokumentacija:

  • Uredba o varstvu osebnih podatkov [Preglej Uredbo]
  • Zakon o izvrševanju Splošne uredbe o varstvu podatkov [Preglej Zakon]
  • • Zakon o varstvu osebnih podatkov – Prečiščeno besedilo [NN 106/2012]

  Pravica do pritožbe na nadzorni organ

   

  Razen pritožbe glede obdelave osebnih podatkov, dane Ponudniku storitve, je pritožbo možno vložiti tudi pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov:

   

  Naslov: Martićeva 14, 10000 Zagreb

  Telefonska številka: +385 (0)1 4609 999

  Elektronski naslov: azop@azop.hr

  Spletno mesto: www.azop.hr

  Podjetje

  EURO TIM d.o.o.

  Lastnik

  Emil Hrvatin

  OIB

  11087329753

  Elektronski naslov

  eurotim@eurotim.com.hr

  Telefonska številka

  +385 (0)52 691 350

  02416298

  Naslov

  Škropeti 17T, 52423
  Karojba, Hrvaška

  Registracija

  Podjetje registrirano leta 2008 na registrskem sodišču v Pazinu, MBS: 130031418

  Kapital

  Osnovni kapital je vplačan v celoti: 4.770.000,00 kun

  Račun # 1

  IBAN SPLITSKA BANKA D.D.: HR4523300031153693225

  Račun # 2

  IBAN ERSTE BANKA D.D.: HR302402006110053403

  Račun # 3

  IBAN IKB UMAG D.D.:
  HR9323800061147005642

  Vaša zasebnost

  Ob uporabi spletne strani se lahko popolnoma sprostite. Proučite dostopne informacije ter stopite v stik z nami z vprašanji o načinu uporabe osebnih podatkov.

  Na voljo smo vam!